Om Allecti

Allecti HR utvecklar HR-funktioner och löser uppgifter inom HR genom rådgivning, operativa insatser och digitala lösningar.  

Allecti erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom HR-området, från administrativa “smör & bröd”-tjänster på valfri nivå, till avancerade strategiska lösningar, inte minst inom området hållbara lönestrategier.

Oavsett om uppdraget är på en strategisk eller operativ nivå, är målet alltid att hitta de enklaste fungerande lösningarna.

Allecti arbetar tillsammans med såväl systemleverantörer som med andra mindre och större HR-konsultföretag – allt för att kunna erbjuda kunderna kompletta lösningar på sina utmaningar. I nätverket ingår också revisionskonsulter, advokater och löneadministratörer.

Allectis mål är att leverera lösningar som fungerar även sedan uppdraget är slutfört. När relevant kunskap överförts till kunden: till medarbetare och i fungerande processer och metoder, är uppdraget lyckat. Det här är en stark drivkraft och bakgrunden till att Allecti strävar efter att inte ha samma uppdrag flera gånger hos en och samma  kund. Målet är istället att leverera tjänster med bestående värde.

Allecti är en passivform av det latinska verbet allego och betyder vald/valda. Allecti hjälper kunderna att välja rätt bland system, processer och lösningar. 

Jag vill veta mer om hur Allecti HR kan hjälpa mig!