Om Allecti HR

Allecti HR utvecklar HR-funktioner och löser uppgifter inom HR genom rådgivning, operativa insatser och digitala lösningar.  

Allecti HR startade sin verksamhet 2013 och har sedan dess utvecklats till ett ”HR-nav”, som hjälper kunden genom samarbeten med bland annat systemleverantörer, andra HR-konsulter, revisionsbyråer och arbetsrättsjurister. 

Sedan 2020 är Allecti HR svensk partner till PayAnalytics, leverantör av ett marknadsledande system inom rättvisa löner. 

Allectis mål är att leverera lösningar som fungerar även sedan uppdraget är slutfört genom att kunskap på olika sätt har överförts till kunden.  

Allecti är en passivform av det latinska verbet allego och betyder vald/valda. Allecti hjälper kunderna att välja rätt bland system, processer och lösningar. 

Varför Allecti HR

Vi har erfarenhet

Oavsett vad ärendet gäller är chansen god att vi har hanterat något liknande tidigare

Vi överför kunskap

Vi förser er med verktyg att lösa så mycket ni önskar på egen hand

Vi förstår affären

Vi vill att våra insatser ökar intäkter eller minskar kostnader för våra kunder

Vi förstår kultur

Vi inser att olika företag har olika förutsättningar, inte minst när det gäller tid och pengar

Kontakta Allecti HR

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.