Enklare HR

Allecti HR utvecklar HR-funktioner och löser uppgifter inom HR genom rådgivning, operativa insatser och digitala lösningar. 

Låt Allecti HR hjälpa dig.

Vilka HR-tjänster vill du ha hjälp med eller veta mer om? Hör av dig!

HR-tjänster för företag i alla branscher

Löner & Lönestrategier

Kvalitetssäkring av lönepolicyn eller lönehanteringen? Allecti hjälper dig. 

Praktisk arbetsrätt

Kvalitetssäkring av lönepolicyn eller lönehanteringen? Allecti hjälper dig. 

Effektiva HR-processer

Välj bort, förenkla och utnyttja befintliga system bättre.

Hållbar arbetsmiljö

Företagets hälsa avgör dess framtid. Tricket är att ta organisatorisk och social arbetsmiljö på allvar och skapa ett gott samarbete med  företagshälsovården. Allecti hjälper er.

HR-tech

Allecti hjälper dig att ta viktiga steg mot digitalisering på dina villkor

Övrig HR

Vare sig det gäller interim HR-uppdrag, utbildning eller att vässa rekryteringsstrategin, kan Allecti vara till hjälp. 

Enkla lösningar

Allecti har som programförklaring att hitta enklast möjliga lösningar som löser uppgiften. Att våga välja och välja bort onödiga system eller moment kräver erfarenhet och kunskap. Det är den kunskaper och erfarenheten Allecti vill bidra med. 

 

Att överföra kunskap

Inget gör oss gladare än om vi kan hjälpa till att utveckla våra kunders arbetssätt, system eller enskilda medarbetares kompetens. Ett mått på en riktigt lyckad insats är att behovet av stöd har minskat till nästa gång.