Enklare HR

Låt Allecti HR hjälpa dig med dina HR-utmaningar. Vi tar med oss mängder av Best Practice från olika HR-områden och goda kunskaper om gällande lagar och regler. Vi hjälper dig att prioritera rätt och att få på plats enkla, effektiva och hållbara lösningar.

Våra tjänsteområden

LÖNESÄTTNING

Lönestrategier, lönemodeller, lönesystem, löneprocesser, lönekartläggning, förmåner och jämställda löner. Vi kan det där!

lagar & avtal

Allt från arbetsmiljöfrågor till anställningsavtal och införande av kollektivavtal. Vi hjälper er!

HR FÖR SMÅFÖRETAG

Vi förstår vad det innebär att behöva prioritera hårt. Låt oss hjälpa er välja rätt och ge HR-stöd på rätt nivå.

Varför Allecti HR

Vi har erfarenhet

Oavsett vad ärendet gäller är chansen god att vi har hanterat något liknande tidigare

Vi överför kunskap

Vi förser er med verktyg att lösa så mycket ni önskar på egen hand

Vi förstår affären

Vi vill att våra insatser ökar intäkter eller minskar kostnader för våra kunder

Vi förstår kultur

Vi inser att olika företag har olika förutsättningar, inte minst när det gäller tid och pengar

Ett tryggare HR-liv

Vi använder vår kunskap och erfarenhet till att leverera stabila, trygga lösningar anpassade efter er verksamhet.

LÖNESÄTTNING

En årligt återkommande huvudvärk eller ett strategiskt verktyg som bidrar till att uppfylla verksamhetens mål? 

Vi hjälper till med allt från lönestrategier till praktiska processer och modeller för en mer datadriven lönesättning.

Lönestrategi

En lönestrategi ska rimma med organisationens vision och mål. I bästa fall hjälpa till att uppfylla dem.

En hållbar lönestrategi uppfyller detta, men lever också upp till krav på att vara jämställd, transparent, framtidssäkrad och i linje med lagar och avtal. 

Salary negotiation, pay raise discussion or wages and benefit agreement, business deal or merger and acquisition concept, business people handshake on pile of money banknote after finish agreement.

Rättvisa och jämställda löner

Låt oss hjälpa till att höja kvaliteten i er lönekartläggning och att förbereda er inför EU-direktivet om transparenta löner. 

Datadriven lön

Vi hjälper er att trimma er lönestruktur för en mer regelstyrd lönesättning och enklare uppföljning. Vi har modellerna och verktygen som behövs. 

Låt oss granska er lönesättning!

Vi kommer med den utomståendes blick och en hel kappsäck full med Best Practice.

LAG & AVTAL

HR är utveckling, men också regelefterlevnad. Vi har erfarenhet av de flesta lagar och avtal som styr HR-arbetet, inte minst när det gäller organisatiorisk och social arbetsmiljö, arbetsrätt och lönekartläggning. 

Organisatiorisk och social arbetsmiljö

Vi hjälper er att komma vidare i det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet, vare sig det gäller att ta de första stegen eller fintrimma verktygen för att nå en högre ambitionsnivå.  

Mobile

Arbetsrätt

Allecti HR har erfarenhet av förhandlingar, svåra personalärenden, avvecklingar,nedskärningar och konflikter i företag med eller utan kollektivavtal. Vi hjälper gärna till att dra slutsatser från uppkomna situationer för att minska risken för upprepning. 

Lönekartläggning och EU-direktivet

Där regelefterlevnad och lönestruktur möts har Allecti HR en verklig spjutspetskompetens. Vi kan hjälpa till med det mesta inom lönekartläggning och håller oss a’jour med turerna kring EU-direktivet. Låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa dig att leva upp till kraven om jämställda löner. Vill du veta mer om EU-direktivet? Ladda ner en lättfattlig beskrivning kostnadsfritt nedan!

eu

Ladda ner e-boken om EU-direktivet

PayAnalytics, leverantör av världens ledande systemstöd för rättvisa löner, har tagit fram en lättfattlig beskrivning av vad EU-direktivet om transparens i lönesättningen betyder. Allecti HR har som partner till PayAnalytics översatt och anpassat den till svenska förhållanden. Fyll i namn och mailadress så dirigeras du om till sidan där du kan ladda ner e-boken och i i pdf-format.

HR för småföretag

HR för småföretag är all HR, men anpassad till dig som måste prioritera hårdare och ta en sak i taget. 

1-timmes HR

Vår enklaste tjänst. Vi har ett möte 1 gång per månad där ni uppdaterar oss på vad som hänt hos er sedan sist och vilka HR-frågor ni behöver ha svar på. Många frågor kan besvarar omedelbart medan andra behöver undersökas lite närmare. Ni får full kontroll på era HR-kostnader och ett HR-stöd som går att skala upp vid behov. Men ni kommer att bli förvånade över hur mycket som kan lösas vid sittande möte. 

Enklare processer

Vi gillar enkla processer i alla företag. För småföretag kan det vara helt avgörande att hålla administrationen på ett minimum. Vi hjälper er att prioritera insatserna och trimma HR-processerna så mycket det går. 

unagi_1_benchmarking_criteria_for_evaluation_composition_1

Anpassade mallar

För de mindre företagen kan det vara svårt att få tillgång till mallar som passar den egna verksamheten. Låt oss hjälpa er med allt från anställningsavtal till policyer av olika slag. Anpassade till er verksamhet. 

Kontakta Allecti HR

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.