Schedule an Appointment

[ssa_booking]


Snabbtest lönestruktur

1. Har ni en tydlig jobbarkitektur?

NEJ

JA

2. Täcker jobbarkitekturen alla befattningar?

NEJ

JA

3. Skiljer ni mellan lönenivån som följer med rollen och den individuella lönen?

NEJ

JA

4. Har ni X?

NEJ

JA

5. Gör ni Y?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.