Vad betyder EU:s direktiv om transparenta löner?

och hur förbereder du dig?

PayAnalytics, leverantör av det marknadsledande systemet för rättvisa löner, har tagit fram en överskådlig och lättfattlig beskrivning av vad EU-direktivet om transparens i lönesättningen betyder. 

PayAnalytics följer utvecklingen av lagstiftningen på området i alla delar världen och intar en aktiv roll i debatten om jämställda löner. De har följt framväxten av EU-direktivet och har goda insikter om vad det innebär. Insikter som du nu kan få ta del av i en pedagogisk sammanfattning. 

E-boken ger dig en god förståelse för vilka förändringar som kommer att krävas och hur du kan förbereda dig. 

Allecti HR har översatt och anpassat e-boken till den svenska marknaden. 

Ladda ner e-boken här

Ange din mailadress så skickas länken till e-boken automatiskt till dig. Om du får problem med mail eller nedladdning, hör av dig till support@allecti.se så hjälper vi dig.

*Genom att lämna mina uppgifter godkänner jag att Allecti HR kontaktar mig med information om sin verksamhet och sina tjänster. Uppgifterna sprids inte till tredje part och kan på begäran raderas.

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.