Behandling av personuppgifter

Behandling av  personuppgifter lämnade i samband med nedladdning av dokument.

I linje med gällande dataskyddsförordning beskriver vi nedan vilka uppgifter Allecti HR sparar och hur länge, vad de används till och hur du gör för att vi ska radera dina uppgifter.

De uppgifter vi sparar är det förnamn, efternamn och e-postadress du angivit i formuläret, samt metadata i form av datum för ifyllandet. 

Uppgifterna finns sparade hos Allecti HR tillsvidare. De sprids inte till någon annan part, såsom samarbetspartners till Allecti HR

Uppgifterna kommer att användas till att skicka information om Allecti HR och våra tjänster. 

Du kan när som helst meddela oss att du vill att dina uppgifter raderas. Det gör du enklast genom mail till oss på info@allecti.se. 

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.