HR as a Service

- det flexibla HR-stödet från Allecti HR

  • Valfri nivå av löpande HR-stöd – från 20% och uppåt
  • Tillfälliga insatser med specialistkompetens vid behov
  • HR-administration och systemstöd finns som tilläggstjänst
  • Allecti HR hjälper er att få rätt kompetens till rätt uppgift

Mycket eller lite HR-stöd - ni bestämmer

Allecti HR erbjuder ett flexibelt HR-stöd som anpassas efter organisationens behov och ekonomiska förutsättningar. Utgångspunkten är ett löpande HR-stöd som kan utökas med tillfälliga insatser vid behov,  genom Allectis egna resurser eller med hjälp av partners. Vi samarbetar med andra HR-konsulter, med systemleverantörer och utbildningsföretag.

Fördelar med HR as a Service från Allecti HR:

  • HR-stöd på valfri nivå 
  • Allectis lösning garanterar kontinuitet och verksamhetsinsikt
  • Rätt kompetens till rätt uppgifter
  • Vår tjänst går att kombinera med befintligt stöd och befintligt system
  • Allecti HR kan även erbjuda admninstrativt HR-stöd genom partners
  • Allecti HR kan erbjuda stöd vid val av, implementering av och/eller administration av HR-system även för mindre företag

Jag är intresserad av att veta mer om HR as a Service från Allecti HR