Allecti webbutik - betalning

Fyll i dina uppgifter och betala med valfri metod nedan, så får du omedelbart tillgång till de dokument du beställt. Innehåller ditt köp en konsulttjänst får du information om hur du bokar tid och de eventuella dokument som ingår direkt efter beställning. Vid problem eller frågor, hör av dig till: support@allecti.se. 

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.