E-boken
om direktiv
2023/970

om transparens i lönesättningen

Utredningen om transparensdirektivet

Regeringen utsåg våren 2023 en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur transparensdirektivet bör implementeras i Sverige. I slutet av maj 2024 presenterades resultatet: ”Betänkande av utredningen om genomförande av transparensdirektivet” (SOU 2024:40). Läs gärna.

Hela EU-direktivet på svenska

Om du vill skaffa dig en egen uppfattning om vad som står i direktivet kan du läsa det eller ladda ner det här. Det inleds med en utmärkt sammanfatting av bakgrunden till direktivet och vad tanken är att det ska åstadkomma.

PayAnalytics-Graphic-Monitor3

PayAnalytics

Allecti HR är partner till PayAnalytics, som är ett marknadsledande system för att åstadkomma rättvisa löner. Läs mer och boka en demo. 

Boka en demonstration · PayAnalytics

Stresstesta er lönestruktur!

Allecti HR erbjuder ett stresstest som klargör hur väl rustad er lönestruktur är inför de kommande kraven på transparens. Läs mer om vår stresstest här eller kontakta oss.

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.