Dokumentation av lönekartläggning

En praktisk mall med rubriker och förklaringar till de obligatoriska inslagen i dokumentationen av en lönekartläggning.

450 kr

Beskrivning

Alla arbetsgivare med minst 10 medarbetare ska dokumentera lönekartläggningen. Här får du veta vad lagen säger om vad som ska ingå, en mall som följer lagkraven, några tips om vad som är viktigast och en förklaring till varför de rapporter du får från systemen inte räcker som dokumentation.