ERBJUDANDE: EN TIMME KVALIFICERAD HR-RÅDGIVNING UTAN KOSTNAD

Om du vill lära känna oss och våra tjänster eller helt enkelt vill passa på att utnyttja vårt erbjudande för gratis engångshjälp, hör av dig till oss. 

Ta upp vilken HR-relaterad fråga du vill på ett webbmöte – upp till en timme långt – med en erfaren HR-konsult, så kan vi förhoppningsvis lösa den eller åtminstone ge dig goda råd på vägen direkt under mötet. Det kan gälla lönerevisioner, rekryteringsstrategier, uppsägningar eller anställningsformer.  Vi hoppas förstås att du blir nöjd med vår rådgivning och därför vänder dig till oss igen nästa gång du behöver hjälp. Vi har många olika upplägg för löpande flexibelt HR-stöd. Men börja med att testa oss!

Prova Allecti HR. Helt utan förpliktelser.

Ja, jag vill också prova!

Det här erbjudandet är för bra för att avstå från.

Erbjudandet gäller nya kunder och kan bara utnyttjas vid ett tillfälle

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.