HR FÖR SMÅFÖRETAG

HR för småföretag är all HR, men anpassad till dig som måste prioritera hårdare och ta en sak i taget. Vi erbjuder:

  • 1-timmes HR
  • Enkla systemstöd
  • Anpassade mallar
Wooden singpost with "help, support, advice, guidance" arrows against blue sky.

1- TIMMES HR

Vår enklaste tjänst. Vi har ett möte 1 gång per månad där ni uppdaterar oss på vad som hänt hos er sedan sist och vilka HR-frågor ni behöver ha svar på. Många frågor kan besvarar omedelbart medan andra behöver undersökas lite närmare. Vi kommer överens om vilka eventuella insatser Allecti HR kan göra under den kommande månaden och hur lång tid som går åt till dem. 

Ni får  full kontroll på era HR-kostnader och kommer att bli förvånade över hur mycket som kan lösas på sittande möte. Genom att ha ett forum där HR-frågor hanteras, behöver ni inte stressa fram beslut från höften när det dyker upp frågor. Ta dem på mötet istället. Behöver ni akut hjälp mellan mötena går det att ordna.

Hör av dig till oss genom kontaktformuläret längst ner på sidan för offert.

ENKLA SYSTEMSTÖD

HR-system finns i alla varianter och komplexitetsnivåer. För de minsta företagen är det framför allt möjligheten att ha ordning på medarbetaruppgifter och olika personaldokument som lockar med system. Om de dessutom kan rymma handböcker, medarbetarsamtalsmallar och hantera anställningsavtal så är det ett plus.

Allecti HR samarbetar med HUMA när det gäller HR-system för de mindre företagen. Använd det själva eller låt oss administrera det. Vi hjälper er med de mallar och processer som behövs för att ni ska kunna dra nytta av systemets funktioner.

HUMA är fullt integrerat med Fortnox och Visma Lön. Läs mer om HUMA här.

Satisfaction guarantee - stamp

ANPASSADE MALLAR

För de mindre företagen kan det vara svårt att få tillgång till mallar som passar den egna verksamheten. Låt oss hjälpa er med allt från anställningsavtal till policyer av olika slag. Anpassade till er verksamhet. 

Jag vill veta mer om hur Allecti HR kan hjälpa mig

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.