VÅRA TJÄNSTER

Smör & Bröd-HR

Smör och bröd står för grunden i allt HR-arbete: Administration. Processer. Rutiner. Vi hjälper dig att få ordning på precis den nivå du önskar. Vi erbjuder: 

  • Löpande HR-administration – med eller utan system
  • Efterlevnad av lagar och regler
  • Anpassningar och granskningar
Man's hand stacking wooden blocks. Business development concept

Strategisk HR

HR är stöd, men också utveckling. Börja med vad ni vill uppnå och vilka ni vill vara och låt det styra allt från ledarskapsfilosofi till hållbarhetsfrågor och lönestrategi.  Vi hjälper er gärna att ta fram HR-strategier och lönestrategier eller granska det ni redan har. 

HR för småföretag

HR för småföretag är all HR, men anpassad till dig som måste prioritera hårdare och ta en sak i taget. Vi erbjuder:

  • Personlig rådgivning
  • Ordning  och reda
  • Enkla systemstöd

Vilka HR-tjänster vill du ha hjälp med eller veta mer om?

Hör av dig till Allecti HR!

Allecti HR. www.allecti.se. info@allecti.se

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.