HR as a Service

HR-stöd. Med system!

Den enklaste vägen till ett flexibelt HR-stöd. Med HR-system!

Prova på-erbjudande!

Testa om vår tjänst kan vara något för er. 

1h HR-konsult och ert eget HR-system under en provperiod för endast 990 kronor. Inga förpliktelser, bara en riskfri möjlighet att prova på. 

Ja, jag vill prova på Allecti HR med system för 990:-

Våra paket

Insteg

För företag med begränsade behov
Från 1190 kr/månad*
 • 3 avtalsmallar
 • 1h HR-konsult
 • Lätt att uppgradera
 • Tillgång till tilläggstjänster
Enklast

Business

För företag med högre ambitioner
Från 2490 kr/månad*
 • 5 avtalsmallar
 • 2h HR-stöd/mån
 • Rabatterade mallar
 • Tillgång till tilläggstjänster

Flexibel

Anpassad paketlösning
offert
 • X avtalsmallar
 • X h HR-stöd/mån
 • 1h uppföljningsmöte/mån
 • Rabatterade tilläggstjänster

Så fungerar det

HR-stöd och HR-system i en paketlösning

Tjänsten HR as a Service med system ger en unik möjlighet att ta första steget mot ett modernt HR-system och samtidigt få ett flexibelt och kompetent HR-stöd på exakt den nivå det finns behov av. Vi hjälper er med all slags HR, inte bara den som har med funktionerna i systemet att göra. 

delivery man holding pile of cardboard boxes in front. copy space
Business man standing on grunge concrete with white race line beginning idea. Top view. Feet and black shoes with word start written for concept on tarmac road background. Businessman challenge.

Enkel instegsnivå

För de minsta företagen och/eller företag med begränsade behov erbjuder vi en extremt enkel och prisvärd instegsökning. Lösningen innehåller grundläggande HR-stöd med ett par timmar i månaden och basfunktioner i HR-systemet, som uppgifter och dokument för anställda och mallar för anställningsavtal med möjlighet till elektroniska underskrifter.  

Samarbete med HUMA

Lösningen HR as a Service med system bygger på HR-systemet HUMA som Allecti HR har ett samarbete med. HUMA står för systemabonnemnanget och tekniskt stöd, medan Allecti HR hjälper er att anpassa systemets funktioner efter era behov. HUMA är ett modernt och extremt lättanvänt system, förberett för många HR-funktioner som anställningsavtal, utbildning, introduktion, frånvarohantering och med bra integrationsmöjligheter till andra system, inte minst till Fortnox.

HUMA-partner 300
Man's hand stacking wooden blocks. Business development concept

Ett HR-stöd att växa med

Vår ambition är att sänka tröskeln till användning av HR-system och samtidigt erbjuda alla slags HR-tjänster ett företag kan behöva. I takt med att behoven ökar kan vi hjälpa er att utveckla funktionaliteten i systemen, men också med allt fler kvalificerade HR-tjänster som inte är kopplade till system. 

Tilläggstjänster

Lönestrategi

Vi utvärderar er nuvarande lönemodell och föreslår justeringar. Eller tar fram en strategi från grunden. Det kan handla om övergripande policyer eller processer för lönesättning och lönerevisioner. 

Förhandling

Vare sig ni har kollektivavtal eller inte har ni en viss förhandlingsskyldighet. Allecti HR hjälper er att göra rätt och ligga steget före.  Vi kan också hjälpa till med fackliga kontakter i samband med personalärenden. 

Arbetsmiljö

Hör ni till dem som inte är säkra på om ni uppfyller de formella kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete? Särskilt när det gäller den sociala och organisatoriska hälsan? Vi hjälper er. . 

Praktisk arbetsrätt

Behöver ni se över era anställningsavtal?  Avsluta en anställning? Eller tvekar ni om vad ni får eller inte får göra? Allecti HR hjälper er. 

Policyer

Vare sig ni behöver uppdatera er pensionspolicy eller ta fram en ny mångfaldspolicy, har vi erfarenheten och förslagen. 

Lönekartläggning

Alla företag är skyldiga att göra en lönekartläggning. Har man fler än 10 medarbetare ska kartläggningen dokumenteras. Vi hjälper er, vare sig ni har ett eget system för kartläggning eller inte.

Tilläggstjänster via partners

Löneadministration

Vi erbjuder en möjlighet att kombinera vår HR-administration med löneadministration. Allt-i-ett.

Rekrytering

Enstaka rekryteringsinsatser eller en inhyrd expert som bygger upp era rutiner.  

Utbildning

Chefsutbildningar, arbetsmiljöutbildningar eller annan utbildning. Vi hjälper er att hitta rätt leverantör för era behov.  

Coachning

Chefscocachning eller stöd i samband med återgång i arbete.Vi hjälper er att välja rätt. 

Fördelar med att välja vår tjänst

Låg tröskel

Första steget till HR-system och HR-stöd.

Modernt HR-system

Ett lättanvänt system att växa i.

Flexibelt HR-stöd

Stöd på den nivå du behöver

Gedigen erfarenhet

Våra egna konsulter och våra partners kan HR

All HR på ett ställe

Vi kan hjälpa dig med alla dina HR-behov.

HR as a Service utan system

Allecti HR kan erbjuda HR as a Service på olika nivåer även utan system. Det passar alla som behöver ett flexibelt HR-stöd men som redan har ett system eller inte har behov av något här och nu. Tjänsten läggs upp som ett abonnemang med tillgång till extratjänster vid behov. 

HR-Administration

Ett basabonnemang med valfria delar av HR-admnistrationen. Kan kombineras med löneadministration.

Operativ HR

Ett bredare HR-stöd där Allecti HR ansvarar för löpande HR-uppgifter på överenskommen nivå

Strategisk HR

Stöd av konsult på HR-chefsnivå där ledningen får hjälp att översätta affärsmål till HR-relaterade insatser.

Skräddarsytt

För dig som vill kombinera våra tjänster med till exempel befintliga resurser eller levarantörer.

Jag är intresserad av HR as a Service!

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.