HR as a Service

Den enklaste vägen till ett flexibelt HR-stöd.
Med eller utan HR-system.

Erbjudande

1h kostnadsfri HR-rådgivning

Prova Allecti HR. Helt utan förpliktelser.

Ja, jag vill också prova!

Det här erbjudandet är för bra för att avstå från.

Erbjudandet gäller nya kunder och kan bara utnyttjas vid ett tillfälle

1h HR-rådgivning

Erbjudandet om 1h HR-rådgivning kan till exempel användas till :

 • Granskning av mall för anställningsavtal
 • Rådgivning i ett personalärende
 • Tips inför lönerevision
 • Exempel på hur andra arbetsgivare hanterar en viss fråga

 

Valfritt tillägg: prova HR-system kostnadsfritt

Erbjudandet inkluderar en provperiod med HR-systemet HUMA, med färdiga funktioner och mallar för anställningsavtal, introduktion, personaldokument med mera.  Allecti HR hjälper er, om ni vill, att anpassa någon av funktionerna till just er organisation. Också det kostnadsfritt. Det har aldrig varit enklare att ta första steget till ett modernt HR-stöd!

Efter provperioden kan ni välja att behålla abonnemanget hos HUMA som betalande kund  (med eller utan Allectis paketlösning med HR-stöd), gå över till gratisversionen av systemet eller helt avsluta abonnemanget.

Våra paketlösningar med system

Insteg

För företag med begränsade behov
Från 1190 kr/månad*
 • 3 avtalsmallar
 • 1h HR-konsult
 • Lätt att uppgradera
 • Tillgång till tilläggstjänster
Enklast

Business

För företag med högre ambitioner
Från 2490 kr/månad*
 • 5 avtalsmallar
 • 2h HR-stöd/mån
 • Rabatterade mallar
 • Tillgång till tilläggstjänster

Flexibel

Anpassad paketlösning
offert
 • X avtalsmallar
 • X h HR-stöd/mån
 • 1h uppföljningsmöte/mån
 • Rabatterade tilläggstjänster

Så fungerar HR as a Service med system

HR-stöd och HR-system i en paketlösning

Tjänsten HR as a Service med system ger en unik möjlighet att ta första steget mot ett modernt HR-system och samtidigt få ett flexibelt och kompetent HR-stöd på exakt den nivå det finns behov av. Vi hjälper er med all slags HR, inte bara den som har med funktionerna i systemet att göra. 

Enkel instegsnivå

För de minsta företagen och/eller företag med begränsade behov erbjuder vi en extremt enkel och prisvärd instegsökning. Lösningen innehåller grundläggande HR-stöd med ett par timmar i månaden och basfunktioner i HR-systemet, som uppgifter och dokument för anställda och mallar för anställningsavtal med möjlighet till elektroniska underskrifter.  

Lösningen HR as a Service med system bygger på HR-systemet HUMA som Allecti HR har ett samarbete med. HUMA står för systemabonnemnanget och tekniskt stöd, medan Allecti HR hjälper er att anpassa systemets funktioner efter era behov. HUMA är ett modernt och extremt lättanvänt system, förberett för många HR-funktioner som anställningsavtal, utbildning, introduktion, frånvarohantering och med bra integrationsmöjligheter till andra system, inte minst till Fortnox.

Ett HR-stöd att växa med

Vår ambition är att sänka tröskeln till användning av HR-system och samtidigt erbjuda alla slags HR-tjänster ett företag kan behöva. I takt med att behoven ökar kan vi hjälpa er att utveckla funktionaliteten i systemen, men också med allt fler kvalificerade HR-tjänster som inte är kopplade till system. 

Tilläggstjänster

Lönestrategi

Vi utvärderar er nuvarande lönemodell och föreslår justeringar. Eller tar fram en strategi från grunden. Det kan handla om övergripande policyer eller processer för lönesättning och lönerevisioner. 

Förhandling

Vare sig ni har kollektivavtal eller inte har ni en viss förhandlingsskyldighet. Allecti HR hjälper er att göra rätt och ligga steget före.  Vi kan också hjälpa till med fackliga kontakter i samband med personalärenden. 

Arbetsmiljö

Hör ni till dem som inte är säkra på om ni uppfyller de formella kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete? Särskilt när det gäller den sociala och organisatoriska hälsan? Vi hjälper er. . 

Praktisk arbetsrätt

Behöver ni se över era anställningsavtal?  Avsluta en anställning? Eller tvekar ni om vad ni får eller inte får göra? Allecti HR hjälper er. 

Policyer

Vare sig ni behöver uppdatera er pensionspolicy eller ta fram en ny mångfaldspolicy, har vi erfarenheten och förslagen. 

Lönekartläggning

Alla företag är skyldiga att göra en lönekartläggning. Har man fler än 10 medarbetare ska kartläggningen dokumenteras. Vi hjälper er, vare sig ni har ett eget system för kartläggning eller inte.

Tilläggstjänster via partners

Löneadministration

Vi erbjuder en möjlighet att kombinera vår HR-administration med löneadministration. Allt-i-ett.

Rekrytering

Enstaka rekryteringsinsatser eller en inhyrd expert som bygger upp era rutiner.  

Utbildning

Chefsutbildningar, arbetsmiljöutbildningar eller annan utbildning. Vi hjälper er att hitta rätt leverantör för era behov.  

Coachning

Chefscocachning eller stöd i samband med återgång i arbete.Vi hjälper er att välja rätt. 

Fördelar med att välja vår tjänst

Låg tröskel

Första steget till HR-system och HR-stöd.

Modernt HR-system

Ett lättanvänt system att växa i.

Flexibelt HR-stöd

Stöd på den nivå du behöver

Gedigen erfarenhet

Våra egna konsulter och våra partners kan HR

All HR på ett ställe

Vi kan hjälpa dig med alla dina HR-behov.

HR as a Service utan system

Allecti HR kan erbjuda HR as a Service på olika nivåer även utan system. Det passar alla som behöver ett flexibelt HR-stöd men som redan har ett system eller inte har behov av något här och nu. Tjänsten läggs upp som ett abonnemang med tillgång till extratjänster vid behov. 

HR-Administration

Ett basabonnemang med valfria delar av HR-admnistrationen. Kan kombineras med löneadministration.

Operativ HR

Ett bredare HR-stöd där Allecti HR ansvarar för löpande HR-uppgifter på överenskommen nivå

Strategisk HR

Stöd av konsult på HR-chefsnivå där ledningen får hjälp att översätta affärsmål till HR-relaterade insatser.

Skräddarsytt

För dig som vill kombinera våra tjänster med till exempel befintliga resurser eller levarantörer.

Jag är intresserad av HR as a Service!