Allecti HR
WEBBUTIK

Köp våra populära och prisvärda  guider och paketerade tjänster direkt här i vår webbutik! 

PRODUKTER OCH TJÄNSTER INOM

LÖNEKARTLÄGGNING

Guider & Mallar

Expertstöd

Personlig handledning i lönekartläggning

5000 :-

Granskning av lönekartläggning

11 900 :-

Exempel-
beställning

5 :-

Fördelar med att välja Allecti HR

Du får ta del av vår samlade erfarenhet

Våra guider och tjänster bygger på mer än 20 års praktisk erfarenhet av lönekartläggning som vi gärna delar med oss av.

Du får exempel från verkligheten

Vi vet var de riktiga problemen brukar dyka upp och hur man kan lösa dem.

Du får insikter på vilken nivå du än önskar

Våra guider och tjänster ger dig insikter på alla nivåer: från övergripande sammanhang till minsta detaljnivå

Du får veta var man kan förenkla

Vi vet vad lagen kräver, hur granskningar går till och var det lönar sig att vara noggrann.

Du får tillgång til mervärden

Vi tipsar om sådant som ger dig nytta för din verksamhet utöver själva laguppfyllandet.

Din varukorg är för närvarande tom.

Trusted By

This is a place to showcase the logos of some of your clients

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

This is your chance to emphasize why the visitor should contact you right now.

© 2022 All Rights Reserved.

Följ med på en hel lönekartläggning

Den här guiden tar dig igenom alla moment i en lönekartläggning från ax till limpa. Vi beskriver de vanligaste problemen och ger dig tips om hur du kan lösa dem. Du får veta vad lagen säger, men också vilka de vanligaste missförstånden är och var de största tidstjuvarna finns. Vare sig du vill bli en bättre lönekartläggare själv eller vässa din kompetens som beställare av tjänster inom lönekartläggning, är det här guiden för dig. 

Grunderna i lönekartläggning

Det här är guiden ger dig grundläggande insikter i vad en lönekartläggning är och om de olika moment som ingår. Den ger en bakgrund till lagens olika krav och beskriver syftet med de obligatoriska inslagen i en lönekartläggning. Sammantaget ger den dig de baskunskaper du behöver för att kunna fatta beslut om hur du går vidare och vad du kan behöver hjälp med. 

Lär dig en enklare metod för arbetsvärdering

I den här guiden får du veta hur du kan genomföra arbetsvärderingen på ett betydligt enklare sätt än det traditionella – ett sätt som dessutom stämmer bättre med moderna metoder och system för lönestruktur och lönejämförelser. 

Det krävs en del eftertanke, men också kunskaper om syftet med lagens krav på arbetsvärdering för att få till en nivåindelning som är anpassad till era befattningar och som samtidigt håller för en korrekt lönekartläggning. Vi guidar dig så att det blir rätt. 

Den klassiska metoden för arbetsvärdering

Arbetsvärdering genom faktoranalys är den helt dominerande metoden för arbetsvärdering. Rätt utförd är den också den som stämmer bäst med Diskrimineringslagens syfte med lönekartläggning. De flesta system för lönekartläggning som innehåller stöd för arbetsvärdering baserar det stödet på faktoranalys. 

En här guiden är en redigerad version av den guide som tagits fram av skaparna till systemet “lönelots” som fortfarande finns fritt tillgängligt på Lönelotsarnas webbsida.

Lönekartläggningens tabeller och diagram

Den här guiden ger dig förståelse för vilka slags diagram och tabeller som är till hjälp vid en lönekartläggning. Du får veta allt du behöver för att kunna ta fram relevanta underlag helt på egen hand, utan hjälp av något system. Du kan också använda guiden till att bättre förstå och kunna tolka de diagram och tabeller du får fram i ett lönekartläggnings-system. 

Lösningar på vanliga problem

20 års arbete med lönekartläggningar i olika slags företag har gjort det tydligt var de flesta stöter på problem när de genomför en lönekartläggning. I den här guiden har vi samlat 3 vanliga problem som vi vet att det kan vara svårt att få hjälp med på annat håll: till exempel från systemleverantörerna eller på DO:s webbplats. I den här guiden Beskriver vi hur man kan tänka kring dessa problem och och ger exempel på hur andra har löst dem. 

Hur man dokumenterar lönekartläggningen

En vanlig kritik från DO i samband med granskningar av lönekartläggningar är att dokumentationen är ofullständig. Det är ett onödigt misstag att göra eftersom Diskrimineringslagen är tydlig med vad som ska ingå i dokumentationen av en lönekartläggning.

Med hjälp av den här guiden får du inte bara en komplett mall utan också tydliga exempel på hur du kan skriva. Den tjänar också som en påminnelse om vad som ska ingå i en lönekartläggning.

 Observera att systemleverantörernas automatiskt genererade rapporter inte är detsamma som en fullständig dokumentation i lagens mening,, vad de än har lovat. 

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.