Monthly Archives: November 2014

Stanna-intervjuer iställer för avslutningsintervjuer?

Många företag med höga ambitioner när det gäller arbetsklimat och attraktivitet, genomför intervjuer med dem som valt att sluta sin anställning. Dessa ”exit”-intervjuer kan genomföras av chefer, av HR, av externa intervjuare. De kan utföras någon av de sista dagarna eller en tid efter att personen slutat. Mina personliga erfarenheter av dessa intervjuer är blandade.

Read more ›

Posted in Statistik


Talent Management, Talent Acquisition och människosyn

Talent Management är i sina bästa stunder exempel på hur behov och nytta går hand i hand med personlig utveckling. Utgångspunkten är att få attraktiv arbetskraft att vilja stanna och utvecklas i det egna företaget genom att ta fasta på hur dessa personers ambition och drivkrafter kan tas till vara.

Read more ›

Posted in HR-filosofiskt