Blog Archives

Juridifieringen av arbetslivet

– “Det här måste involvera alla på företaget. Det räcker inte med att ni utser en ansvarig, så är det klart sedan. Det måste genomsyra hela er verksamhet och alla måste vara delaktiga”

Detta är nära nog en standardfras från konsulter inom alla möjliga områden: arbetsmiljö, antidiskriminering, försäljning,

Read more ›

Posted in Ledning