Yearly Archives: 2014

Stanna-intervjuer iställer för avslutningsintervjuer?

Många företag med höga ambitioner när det gäller arbetsklimat och attraktivitet, genomför intervjuer med dem som valt att sluta sin anställning. Dessa ”exit”-intervjuer kan genomföras av chefer, av HR, av externa intervjuare. De kan utföras någon av de sista dagarna eller en tid efter att personen slutat. Mina personliga erfarenheter av dessa intervjuer är blandade.

Read more ›

Posted in Statistik


Talent Management, Talent Acquisition och människosyn

Talent Management är i sina bästa stunder exempel på hur behov och nytta går hand i hand med personlig utveckling. Utgångspunkten är att få attraktiv arbetskraft att vilja stanna och utvecklas i det egna företaget genom att ta fasta på hur dessa personers ambition och drivkrafter kan tas till vara.

Read more ›

Posted in HR-filosofiskt


EQ- ett begrepp som haltar

Under senare tid har begreppet EQ och EQ-tester dykt upp i oväntat positiva och seriösa sammanhang i Sverige. Som om det vore ett etablerat och användbart begrepp. Det finns skäl att vara försiktig.

EQ som begrepp uppstod en gång som något slags motvikt mot IQ. Idén var att uppmärksamma riskerna med att fokusera alltför ensidigt på traditionell intelligens vid personbedömning.

Read more ›

Posted in HR-filosofiskt


Använd hypoteser vid bedömning av nyckeltal

Hur reagerar vi när vi får siffror på personalomsättning eller sjukfrånvaro? Vilka tal tolkar vi som höga eller låga? Och på vilka grunder? Jag har ett enkelt förslag, som förvandlar diffusa tal till praktisk vägledning. Skaffa er – i förväg – en uppfattning om vad som är rimligt, som ni kan jämföra utfallet med.

Read more ›

Posted in Statistik


Var försiktig med begreppet ”headcount”

Jag är en sann vän av fakta, statistik och nyckeltal. Så stor vän att jag lider när jag ser att viktiga begrepp används missledande. Begreppet headcount är ett bra exempel. Satt i ett sammanhang kan det som kallas ”headcount management” absolut ha sin plats. I sin banalaste form, som ett tal i en tabell över FTE (full time equivalent) eller i nyckeltalet vinst per anställd är det ofta missvisande.

Read more ›

Posted in Statistik


Kunskapsfällan vid outsourcing av löner

Jag hör till dem som ofta rekommenderar företag att ha hand om sin egen löneadministration. Outsourcing passar naturligtvis utmärkt för vissa företag i vissa faser av sin utveckling. Men ibland stöter jag på företag som har outsourcat lönehanteringen av skäl som inte längre gäller. Kostnaden för outsourcingen kan ha ökat genom att företaget har vuxit. 

Read more ›

Posted in Personalekonomi


Medarbetarnas värderingar är inte företagets

Företag har mycket att vinna på att arbeta  med värderingar. Det vill säga med företagets egna värderingar,  inte medarbetarnas.  Jag tror inte på att anställa medarbetare som “delar” företagets värderingar, eller på att personlighetstester kan avgöra vilka som har “rätt” värderingar för en viss tjänst eller ett specifikt företag. Hela idén om att blanda in personliga värderingar i diskussionen om företagsvärderingar leder fel.

Read more ›

Posted in HR-filosofiskt


Enklare processer skapar högre värde

Det här är ett försvarstal för enkla strukturer och deras betydelse för ett företags strukturkapital. Min poäng är att de viktigaste processerna i ett företag också bör vara de enklaste. Låt mig börja med att beskriva varför struktur alls har ett värde:

När det finns ett givet sätt att göra något på,

Read more ›

Posted in Personalekonomi