Blog Archives

Skilj mellan effektiva arbetssätt och effektivt systemstöd

När man inför ett nytt IT-system – till stöd för till exempel rekrytering, arbetsmiljö, kompetensutveckling eller reseräkningar, för att nämna några, ändrar man samtidigt sättet man arbetar med och hanterar dessa uppgifter. Det går inte att hitta ett systemstöd för exakt de rutiner man råkar ha på det egna företaget ens om man skulle bygga ett skräddarsytt system.

Read more ›

Posted in HR-filosofiskt


Långsiktiga mål i en föränderlig värld

Det finns en intressant diskussion om förnyelse inom HR, som handlar om att årliga utvecklingssamtal och årliga mål passar allt sämre in i dagens lättrörliga, föränderliga organisationer. Innan man inför nya, moderna metoder i sitt HR-arbete, kan det finnas en poäng med att fundera på vad man vill uppnå och vad som passar bäst för långsiktig respektive kortsiktig uppföljning.

Read more ›

Posted in HR-filosofiskt


Ledarskap – en del av chefskapet

Varför finns det så många som uppmanar oss att göra en skillnad mellan chefer och ledare? Det finns snart sagt hur mycket som helst att läsa om detta: gott om böcker och kurser som till och med gör denna skillnad till ett huvudnummer. Eftersom alla företag jag hittills har stött på,

Read more ›

Posted in HR-filosofiskt


Medarbetarnas hälsa och organisationens

Det finns mycket skrivet om arbete och hälsa. Och kanske ännu mer om arbete och ohälsa. Inom disciplinen ”personalekonomi” har kostnader för hälsoproblem och sjukskrivningar länge varit en stor fråga. Kostnader för sjukskrivningar har ofta använts för att motivera tidiga insatser och helst förebyggande insatser. På senare tid har ambitionen på sina håll höjts till hälsofrämjande insatser.

Read more ›

Posted in HR-filosofiskt


Talent Management, Talent Acquisition och människosyn

Talent Management är i sina bästa stunder exempel på hur behov och nytta går hand i hand med personlig utveckling. Utgångspunkten är att få attraktiv arbetskraft att vilja stanna och utvecklas i det egna företaget genom att ta fasta på hur dessa personers ambition och drivkrafter kan tas till vara.

Read more ›

Posted in HR-filosofiskt


EQ- ett begrepp som haltar

Under senare tid har begreppet EQ och EQ-tester dykt upp i oväntat positiva och seriösa sammanhang i Sverige. Som om det vore ett etablerat och användbart begrepp. Det finns skäl att vara försiktig.

EQ som begrepp uppstod en gång som något slags motvikt mot IQ. Idén var att uppmärksamma riskerna med att fokusera alltför ensidigt på traditionell intelligens vid personbedömning.

Read more ›

Posted in HR-filosofiskt


Medarbetarnas värderingar är inte företagets

Företag har mycket att vinna på att arbeta  med värderingar. Det vill säga med företagets egna värderingar,  inte medarbetarnas.  Jag tror inte på att anställa medarbetare som “delar” företagets värderingar, eller på att personlighetstester kan avgöra vilka som har “rätt” värderingar för en viss tjänst eller ett specifikt företag. Hela idén om att blanda in personliga värderingar i diskussionen om företagsvärderingar leder fel.

Read more ›

Posted in HR-filosofiskt


In Archive