Blog Archives

Management by friskrivning

Är det verkligen någon som tror att allt fler policyer eller tvingande avtal med medarbetarna är effektiva sätt att uppnå viktiga förändringar eller att minska risker? Eller finns de bara till för att man ska kunna hålla medarbetarna ansvariga för alla möjliga misstag eller övertramp?

Det är lätt att förstå den företagsledning som vill underlätta tillvaron genom enkla lösningar.

Read more ›

Posted in Ledning


In Archive