Åsikter och Insikter

Under rubriken Åsikter och Insikter har vi samlat inlägg skrivna av Allectis konsult Pär Wallerborg. De innehåller personligt vinklade betraktelser, tips och synpunkter om alla möjliga HR-relaterade ämnen. Hoppas att du får ut något av att läsa dem även om du inte alltid håller med. 

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.