Blog Archives

Krångla inte till pensionen

Hör du till dem som är insatt i frågor om pensioner? I så fall är du att gratulera. Många människor anser att pensioner är ett ogenomträngligt och krångligt område. Min uppfattning, efter att ha arbetat med pensioner och pensionslösningar i många sammanhang, är att pensionsfrågan kompliceras i onödan och att fokus ofta är felriktat.

Read more ›

Posted in Personalekonomi


Mer tid på lönekartläggning – eller mindre?

Alla företag är skyldiga att genomföra en lönekartläggning varje år, det vill säga en kartläggning som ska visa om det finns osakliga löneskillnader mellan könen. Företag med fler än 25 anställda är dessutom skyldiga att upprätta handlingsplaner för jämställda löner. Rätt utfört är en lönekartläggning ett kvalificerat och tidskrävande arbete,

Read more ›

Posted in Personalekonomi


Kunskapsfällan vid outsourcing av löner

Jag hör till dem som ofta rekommenderar företag att ha hand om sin egen löneadministration. Outsourcing passar naturligtvis utmärkt för vissa företag i vissa faser av sin utveckling. Men ibland stöter jag på företag som har outsourcat lönehanteringen av skäl som inte längre gäller. Kostnaden för outsourcingen kan ha ökat genom att företaget har vuxit. 

Read more ›

Posted in Personalekonomi


Enklare processer skapar högre värde

Det här är ett försvarstal för enkla strukturer och deras betydelse för ett företags strukturkapital. Min poäng är att de viktigaste processerna i ett företag också bör vara de enklaste. Låt mig börja med att beskriva varför struktur alls har ett värde:

När det finns ett givet sätt att göra något på,

Read more ›

Posted in Personalekonomi


De nyckfulla nyckeltalen

Nyckeltal kan vara fantastiska.  De kan visa att man är på rätt väg eller varna om man är på väg åt fel håll eller helt enkelt ge oss mått på hur väl vi uppfyller våra mål inom bestämda områden.

Haken är bara att vi ofta använder nyckeltalen mer bokstavligt,

Read more ›

Posted in Personalekonomi


Akilles och HR-satsningar

 

Ett av de sämre sätten att motivera HR-satsningar, är att skrämma VD:n med alternativkostnader. Det är i och för sig lätt att förstå lockelsen med hot om mycket höga risker med att avstå från den ena eller andra satsningen. Det tydliggör poänger och det ökar det möjliga värdet av en insats.

Read more ›

Posted in Personalekonomi


In Archive