Blog Archives

Att köpa rekryteringstjänster

Jag träffar en hel del företagare som tycker det är svårt att köpa rekryteringstjänster. Det gäller särskilt dem som är ute efter tjänster som inkluderar aktivt sökande efter kandidater med en kompetens man själv har svårt att hitta. Hur vet man att ett rekryteringsföretag och i så fall vilket, kommer att lyckas bättre?

Read more ›

Posted in Rekrytering


Magkänsla och fördomar vid rekrytering

Professionella intervjuare strävar efter att vara objektiva när de intervjuar en kandidat. Man försöker hålla sitt personliga gillande eller ogillande utanför bedömningen. Följdfrågor ställs inte av personlig nyfikenhet, utan för att säkra eller förkasta antaganden eller för att förstärka eller nyansera bedömningen av ett specifikt karaktärsdrag. Man tolkar inte lättvindigt om de svar man får,

Read more ›

Posted in Rekrytering


In Archive