Blog Archives

Vad mäter medarbetarundersökningen?

Den finländske psykatrikern Ben Furman har konstaterat att medarbetarundersökningar ofta är meningslösa. En gång per år får medarbetare ägna sig åt att fundera på vad de är missnöjda med. De punkter som genererar mest missnöje ältas sedan i grupp utan att något konstruktivt händer. Läser man mer av honom, inser man att han egentligen inte har något emot själva undersökningarna,

Read more ›

Posted in Statistik


Stanna-intervjuer iställer för avslutningsintervjuer?

Många företag med höga ambitioner när det gäller arbetsklimat och attraktivitet, genomför intervjuer med dem som valt att sluta sin anställning. Dessa ”exit”-intervjuer kan genomföras av chefer, av HR, av externa intervjuare. De kan utföras någon av de sista dagarna eller en tid efter att personen slutat. Mina personliga erfarenheter av dessa intervjuer är blandade.

Read more ›

Posted in Statistik


Använd hypoteser vid bedömning av nyckeltal

Hur reagerar vi när vi får siffror på personalomsättning eller sjukfrånvaro? Vilka tal tolkar vi som höga eller låga? Och på vilka grunder? Jag har ett enkelt förslag, som förvandlar diffusa tal till praktisk vägledning. Skaffa er – i förväg – en uppfattning om vad som är rimligt, som ni kan jämföra utfallet med.

Read more ›

Posted in Statistik


Var försiktig med begreppet ”headcount”

Jag är en sann vän av fakta, statistik och nyckeltal. Så stor vän att jag lider när jag ser att viktiga begrepp används missledande. Begreppet headcount är ett bra exempel. Satt i ett sammanhang kan det som kallas ”headcount management” absolut ha sin plats. I sin banalaste form, som ett tal i en tabell över FTE (full time equivalent) eller i nyckeltalet vinst per anställd är det ofta missvisande.

Read more ›

Posted in Statistik


Se upp för medelvärden!

Ett konferensrum i ett medelstort företag. Delar av ledningen sitter runt bordet. Från projektorn strålar diagram och siffror. Det är resultatet av årets kundnöjdhetsundersökning som presenteras. En kundansvarig och en analytiker från undersökningsföretaget berättar hur man ska tolka resultatet.

“Ni fick 4,3 i snitt på den här frågan”,

Read more ›

Posted in Statistik


In Archive