Åsikter och Insikter

Under rubriken Åsikter och Insikter har vi samlat inlägg skrivna av Allectis konsult Pär Wallerborg. De innehåller personligt vinklade betraktelser, tips och synpunkter om alla möjliga HR-relaterade ämnen. Hoppas att du får ut något av att läsa dem även om du inte alltid håller med. 

Management by friskrivning

Är det verkligen någon som tror att allt fler policyer eller tvingande avtal med medarbetarna är effektiva sätt att uppnå viktiga förändringar eller att minska risker? Eller finns de bara till för att man ska kunna hålla medarbetarna ansvariga för alla möjliga misstag eller övertramp?

Läs Inlägget

Håll begreppet “värdegrund” borta från uppsägningar

En busschaufför beter sig alltför aggressivt mot en skolelev och blir inkallad till chefen för samtal. Enligt uppgift blir chauffören sedan uppsagd eftersom han brutit mot bolagets “värdegrund”. Det här är hämtat från en tidningsartikel som används i en arbetsrättslig grundkurs för att illustrera hur vanligt det är att vi till vardags slarvar med begreppen.

Läs Inlägget

Skilj mellan effektiva arbetssätt och effektivt systemstöd

När man inför ett nytt IT-system – till stöd för till exempel rekrytering, arbetsmiljö, kompetensutveckling eller reseräkningar, för att nämna några, ändrar man samtidigt sättet man arbetar med och hanterar dessa uppgifter. Det går inte att hitta ett systemstöd för exakt de rutiner man råkar ha på det egna företaget ens om man skulle bygga ett skräddarsytt system.

Läs Inlägget

Krångla inte till pensionen

Hör du till dem som är insatt i frågor om pensioner? I så fall är du att gratulera. Många människor anser att pensioner är ett ogenomträngligt och krångligt område. Min uppfattning, efter att ha arbetat med pensioner och pensionslösningar i många sammanhang,

Läs Inlägget

Mer tid på lönekartläggning – eller mindre?

Alla företag är skyldiga att genomföra en lönekartläggning varje år, det vill säga en kartläggning som ska visa om det finns osakliga löneskillnader mellan könen. Företag med fler än 10 anställda är dessutom skyldiga att dokumentera arbetet  och upprätta handlingsplaner för jämställda löner.

Läs Inlägget

Långsiktiga mål i en föränderlig värld

Det finns en intressant diskussion om förnyelse inom HR, som handlar om att årliga utvecklingssamtal och årliga mål passar allt sämre in i dagens lättrörliga, föränderliga organisationer. Innan man inför nya, moderna metoder i sitt HR-arbete, kan det finnas en poäng med att fundera på vad man vill uppnå och vad som passar bäst för långsiktig respektive kortsiktig uppföljning.

Läs Inlägget

Ledarskap – en del av chefskapet

Varför finns det så många som uppmanar oss att göra en skillnad mellan chefer och ledare? Det finns snart sagt hur mycket som helst att läsa om detta: gott om böcker och kurser som till och med gör denna skillnad till ett huvudnummer.

Läs Inlägget

Medarbetarnas hälsa och organisationens

Det finns mycket skrivet om arbete och hälsa. Och kanske ännu mer om arbete och ohälsa. Inom disciplinen ”personalekonomi” har kostnader för hälsoproblem och sjukskrivningar länge varit en stor fråga. Kostnader för sjukskrivningar har ofta använts för att motivera tidiga insatser och helst förebyggande insatser.

Läs Inlägget

Att köpa rekryteringstjänster

Jag träffar en hel del företagare som tycker det är svårt att köpa rekryteringstjänster. Det gäller särskilt dem som är ute efter tjänster som inkluderar aktivt sökande efter kandidater med en kompetens man själv har svårt att hitta. Hur vet man att ett rekryteringsföretag och i så fall vilket,

Läs Inlägget

Magkänsla och fördomar vid rekrytering

Professionella intervjuare strävar efter att vara objektiva när de intervjuar en kandidat. Man försöker hålla sitt personliga gillande eller ogillande utanför bedömningen. Följdfrågor ställs inte av personlig nyfikenhet, utan för att säkra eller förkasta antaganden eller för att förstärka eller nyansera bedömningen av ett specifikt karaktärsdrag.

Läs Inlägget

Vad mäter medarbetarundersökningen?

Den finländske psykatrikern Ben Furman har konstaterat att medarbetarundersökningar ofta är meningslösa. En gång per år får medarbetare ägna sig åt att fundera på vad de är missnöjda med. De punkter som genererar mest missnöje ältas sedan i grupp utan att något konstruktivt händer.

Läs Inlägget

Stanna-intervjuer iställer för avslutningsintervjuer?

Många företag med höga ambitioner när det gäller arbetsklimat och attraktivitet, genomför intervjuer med dem som valt att sluta sin anställning. Dessa ”exit”-intervjuer kan genomföras av chefer, av HR, av externa intervjuare. De kan utföras någon av de sista dagarna eller en tid efter att personen slutat.

Läs Inlägget

Talent Management, Talent Acquisition och människosyn

Talent Management är i sina bästa stunder exempel på hur behov och nytta går hand i hand med personlig utveckling. Utgångspunkten är att få attraktiv arbetskraft att vilja stanna och utvecklas i det egna företaget genom att ta fasta på hur dessa personers ambition och drivkrafter kan tas till vara.

Läs Inlägget

EQ- ett begrepp som haltar

Under senare tid har begreppet EQ och EQ-tester dykt upp i oväntat positiva och seriösa sammanhang i Sverige. Som om det vore ett etablerat och användbart begrepp. Det finns skäl att vara försiktig.

EQ som begrepp uppstod en gång som något slags motvikt mot IQ.

Läs Inlägget

Använd hypoteser vid bedömning av nyckeltal

Hur reagerar vi när vi får siffror på personalomsättning eller sjukfrånvaro? Vilka tal tolkar vi som höga eller låga? Och på vilka grunder? Jag har ett enkelt förslag, som förvandlar diffusa tal till praktisk vägledning. Skaffa er – i förväg –

Läs Inlägget

Var försiktig med begreppet ”headcount”

Jag är en sann vän av fakta, statistik och nyckeltal. Så stor vän att jag lider när jag ser att viktiga begrepp används missledande. Begreppet headcount är ett bra exempel. Satt i ett sammanhang kan det som kallas ”headcount management” absolut ha sin plats.

Läs Inlägget

Kunskapsfällan vid outsourcing av löner

Jag hör till dem som ofta rekommenderar företag att ha hand om sin egen löneadministration. Outsourcing passar naturligtvis utmärkt för vissa företag i vissa faser av sin utveckling. Men ibland stöter jag på företag som har outsourcat lönehanteringen av skäl som inte längre gäller.

Läs Inlägget

Medarbetarnas värderingar är inte företagets

Företag har mycket att vinna på att arbeta  med värderingar. Det vill säga med företagets egna värderingar,  inte medarbetarnas.  Jag tror inte på att anställa medarbetare som “delar” företagets värderingar, eller på att personlighetstester kan avgöra vilka som har “rätt”

Läs Inlägget

Enklare processer skapar högre värde

Det här är ett försvarstal för enkla strukturer och deras betydelse för ett företags strukturkapital. Min poäng är att de viktigaste processerna i ett företag också bör vara de enklaste. Låt mig börja med att beskriva varför struktur alls har ett värde:

När det finns ett givet sätt att göra något på,

Läs Inlägget

Snabbtest lönestruktur

1. Har ni en tydlig jobbarkitektur?

NEJ

JA

2. Täcker jobbarkitekturen alla befattningar?

NEJ

JA

3. Skiljer ni mellan lönenivån som följer med rollen och den individuella lönen?

NEJ

JA

4. Har ni X?

NEJ

JA

5. Gör ni Y?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.